Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Terms and conditions

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van japiestoempen te lezen. De website (“site") japiestoempen.cc wordt beheerd door japiestoempen, waarbij japiestoempen gebruik maakt van de dienstverlening, platform en infrastructuur van theshopbuilders.com. Overal op de site verwijzen de termen "wij", “we”, "ons" en "onze" naar japiestoempen. Japiestoempen biedt deze website, inclusief alle informatie en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker (onder gebruiker verstaan we de consument). Op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hieronder worden vermeld, accepteert. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u automatisch deel aan onze "Service" en gaat u zodoende akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“voorwaarden”), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site.
Wij wijzen de gebruiker erop om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot, of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten of aankopen.
Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de voorwaarden op elk moment op deze pagina van de website japiestoempen.cc bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Bedrijfsgegevens (japiestoempen.cc)
JapieStoempen
Kapelweg 27
5521JG Eersel
Nederland


info@japiestoempen.cc
KvK: 80905579
BTW: NL003503706B01
IBAN:
NL75RABO0361162200


Artikel 1 - Voorwaarden Online winkel
Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf heeft, of dat u de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf heeft en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de site geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten). U mag geen malware, virussen of enige ander code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de aan u verleende diensten. Tevens ben u volledig aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de betreffende inbreuk of schending van de voorwaarden.
Artikel 2 - Algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment ons dienstverlening te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (I) overdrachten via verschillende netwerken; en (II) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de onze dienstverlening en producten te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
Artikel 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie voorziening en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site ten alle tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.
Artikel 4 - Wijzigingen van product, dienst en prijs
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om onze producten, dienstverlening of samenwerking met derde partijen (of enig deel of inhoud daarvan) ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige gebruik van de site en onze producten, inclusief maar niet beperkt tot services / dienstverleningen verricht door derde partijen waar wij gebruik van maken zoals externe warehouse- en distributiepartners en postorder bedrijven en verwerkers van betalingsverkeer.
Artikel 5 - Producten of diensten
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid. Voor ons retour beleid en retour informatie verwijzen wij naar het kopje ‘verzendingen’ op de website. We spannen er ons voor in om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de online winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook volledig accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten zullen worden gecorrigeerd.
Artikel 6 – Wijzigingen, facturering en rekeninginformatie
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden, per persoon of per bestelling beperken of annuleren. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.
Artikel 7 – Toepassingen, tools en verwerkingen door derden
We kunnen u toegang geven tot toepassingen, tools en verwerkingen van en door derden waarop we geen toezicht houden, noch enige controle of invoer hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke toepassingen, tools en verwerkingen "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van toepassingen, tools of verwerkingen door en van derden.
Elk gebruik door u van toepassingen, tools en verwerkingen die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de toepassingen, tools en verwerkingen door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat u deze goedkeurt.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe toepassingen, tools, middelen en/of verwerkingen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 8 – Producten en links van derden
Bepaalde inhoud, (deel)producten en diensten die beschikbaar zijn via onze website kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schadevergoeding in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties in verband met websites of producten van derden. Lees het beleid en de dienstverleningen van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.
Artikel 9 – Feedback en respons van de gebruiker
Als u, op ons verzoek of op uw eigen initiatief een reactie, beoordeling, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, via social media, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), gaat u ermee akkoord dat wij ten alle tijden, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij zullen schenden, met inbegrip van het auteursrecht, het handelsmerk, de privacy, de persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van onze website of een verwante website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.
Artikel 10 – Privacy Beleid
Het privacy beleid van japiestoempen.cc is op de website te vinden onder het kopje ‘privacy beleid’ en maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
Artikel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en omissies
Af en toe kan er informatie op onze site of in onze communicatie staan die (type)fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, om informatie te wijzigen of bij te werken en om bestellingen te annuleren als de informatie de website, communicatiestuk, of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is. Wij verbinden ons er niet toe om informatie in de website of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.
Artikel 12 - Verboden gebruik
In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (A) voor enig onwettig doel; (B) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (C) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (D) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (E) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (F) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (G) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (H) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (I) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken; (J) voor enig obsceen of immoreel doel; of (K) om de veiligheidskenmerken of die van een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website of een verwante website te beëindigen voor het schenden van één van de verboden toepassingen.
Artikel 13 - Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid
Wij verklaren dat we niet garanderen dat uw gebruik van onze website en aanverwante dienstverleningen, toepassingen, tools en verwerkingen door derde partijen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de website accuraat of betrouwbaar zijn.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de website op uw eigen risico is. Alle producten en diensten die via de website aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreukmakendheid.
In geen geval zal japiestoempen, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de website zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de website of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.
Artikel 14 - Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord japiestoempen en onze partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.
Artikel 15 - Scheidbaarheid
In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
Artikel 16 - Beëindiging
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden opgezegd.
Indien u naar ons eigen oordeel faalt, of indien wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten en producten (of een deel daarvan) ontzeggen.
Artikel 17 - Gehele overeenkomst
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de website en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden worden niet tegen de opstellende partij uitgelegd.
Artikel 18 - Toepasselijk recht
Deze voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten/producten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.
Artikel 19 - Wijziging van de voorwaarden
U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.
Artikel 20 – Contactgegevens voor vragen of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via: info@japiestoempen.cc